•  09100046641 شماره تماس

ما را دنبال کنید در

کافه زبان

اولین جلسه کافه زبان در قالب بحث آزاد انگلیسی در کافه راه نو برگزار شد

اولین جلسه کافه زبان با تسهیل‌گری آقای مهندس رضا کشاورز در روز چهارشنبه ۷ خرداد در کافه راه نو برگزار شد.

در جلسات بحث آزاد شرکت‎کنندگان راجع به موضوعات مختلفی که توسط تسهیل‌گر رویداد انتخاب ولی از قبل اعلام نمی‌شود، صحبت می‌کنند. این جلسات در ایجاد تسلط و صحبت روان انگلیسی بسیار اثربخش هستند و همواره به عنوان یکی از روش‌های اصلی ارتقاء مهارت مکالمه انگلیسی مورد اقبال هستند.

جلسات بحث آزاد به زبان انگلیسی چهارشنبه ها ساعت ۱۸:۳۰ تا ۲۰ برگزار می‎شود. برای هماهنگی بیشتر و ثبت نام از طریق واتساپ با شماره تلفن ۰۹۳۶۴۱۲۲۸۵۷ در تماس باشید یا درخواست ثبت نام را به آدرس raahenocafe@gmail.com ارسال نمایید. حضور در رویدادهای کافه زبان راه نو رایگان است ولی شرکت‌کنندگان حتما می‌بایست به کافه سفارش دهند.

> قابل ذکر است که با توجه به شرایط کرونا، برگزاری کلیه رویدادهای کافه راه نو با رعایت کامل موارد بهداشتی، استفاده از ماسک و دستکش و رعایت فاصله‌گذاری اجتماعی صورت می‌پذیرد و رعایت این موارد برای تمامی شرکت‌کنندگان الزامی است.